Loading...

Κατηγορίες

Καθημερινή ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ναυτικού ομίλου Πατρών στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook : Ναυτικος Ομιλος Πατρων -ΝΟΠ

@PatrasNauticalClub

Στιγμιότυπα από την μακρόχρονη και πολυσχιδή ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Πατρών (Εφημ. «Ακρόπολις», Νοέμβριος 1937)
Κλίκ για μεγέθυνση
Στιγμιότυπα από την μακρόχρονη και πολυσχιδή ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Πατρών (Εφημ. «Ακρόπολις», Νοέμβριος 1937)

«Έχουμε τήν εντύπωσι, πώς ό Ναυτικός Όμιλος Πατρών, γρήγορα θά πάρη τήν πρώτη θέσι μεταξύ τών ναυτικών σωματείων τής Ελλάδος, καί χωρίς αμφιβολία θά αναδείξει πρωταθλητάς μέ απαιτήσεις καί έξω τών ορίων τής χώρας μας.

Τό εγγυάται ή θέλησις μέ τήν οποίαν αγωνίζεται καί ή πίστις πρός τό μέλλον του, τό τόσο ευρύ καί λαμπρόν.»

 Το όνειρο για κολυμβητήριο υπήρχε από την δεκαετία ίδρυσης του ΝΟΠ, και ήδη από τότε οι εμπνευσμένοι κοσμοπολίτες ιδρυτές του ΝΟΠ έκαναν σχέδια για την κατασκευήν του.

Το 1937 η κυβέρνηση σκοπεύει να διαθέσει 30 εκατομμύρια δραχμές για την κατασκευή κολυμβητηρίων στην Αθήνα, το Φάληρο και το Τουκολίμανο αφήνοντας έξω από τον προγραμματισμό την Πάτρα!!!

Σε ανταπόκρισή της από την Πάτρα, η εφημερίδα «Ακρόπολις» πλέκει το εγκώμιο του ΝΟΠ, ενώ φιλοξενεί συνέντευξη του Πρόεδρου του ΝΟΠ Βασίλη Μαραγκόπουλου, που διαμαρτύρεται για αυτή την εξέλιξη :

«… ή εθνική κυβέρνησις /../ δέν θά παραβλέψη, έχουμε πεποίθησι, τήν στοιχειώδη ανάγκη πού δημιουργείται για τας Πάτρας, να διαθέση μέρος τού ποσού τούτου καί γιά ένα κολυμβητήριο πατρινό, εφόσον ή πόλις μας έχει να επιδείξη ένα τόσο λαμπρόν ναυτικόν αθλητισμό, μέ ένα σωματείο πού συγκαταλλέγει στους κόλπους του αθλητάς πρώτους μεταξύ τών καλυτέρων τής Ελλάδος καί διεκδικούντας τήν θέσιν τού πρωταθλητού.»

Ο Β. Μαραγκόπουλος «..ό πρωτοπόρος αυτός πάσης φιλοπροόδου κινήσεως στήν πόλι μας καί μεγάλος ευεργέτης της»,  δηλώνε ότι «…σκέπτεται νά διαθέση είς τό πολύ προσεχές μέλλον καί ικανόν ποσόν διά τήν ανέγερσιν κολύμβητηρίου είς τήν πόλιν μας, εάν εννοείται συμβάλη υλικώς πρός τόν σκοπόν αυτόν καί τό κράτος.»

 

Η αβελτηρία και η κακομοιριά πάντοτε υπήρχαν, αλλά ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, βασισμένος στην ιστορία του, την παράδοσης της ανιδιοτελούς προσφοράς των μελών του και πιστός στους στόχους των ιδρυτών του, θα συνεχίζει να προσφέρει στην Πάτρα και στους πολίτες της, παρά τα πρόσκαιρα εμπόδια και τις περιοδικές δυσκολίες.

«Σήμερα άς μάς επιτραπεί νά μή… μοιρολογήσουμε. Βλέπετε πώς έχει τόσα τρωτά αυτή ή πόλις, τόσες ελλείψεις, τόσα εκκρεμή ζητήματα, πού ή ανάγκη τών πραγμάτων, ό πόνος γιά τήν αβελτηρία καί τήν κακομοιριά πού παρατηρείται από πάσης πατρινής γωνιάς /…/ . Έχουμε καθήκον καί υποχρέωσι νά τονίζουμε κάθε μία εκδήλωσι προόδου και αξιεπαίνου δράσεως απ’οποιοδήποτε επίπεδο ζωής κι αν προέρχεται.

Η Πόλις μας μπορεί νά καυχάται γιά ένα πράγμα καί δικαίως: ότι έχει να επιδείξη ναυτικόν αθλητισμό πρώτο μέσα στούς καλύτερους. Και αυτό οφείλεται σ΄ένα από τά λαμπρότερα σωματεία του, τόν Ναυτικόν Όμιλο Πατρών. Παντού τής ελληνικής γής, όπου υπάρχει θάλασσα μέ σωματείο αθλητικό, ή φήμη τού ΝΟΠ έχει επιβληθεί κυριαρχικώς.

Η ραγδαία του εξέλιξις, ή ακανπόνητη καί συνεχής δράσις του, οί αθρόες επιτυχίες του τόσο στήν πόλι μας εναντίων ελληνικών ισχυρών ομάδων καί ξένων τοιούτων, όσον καί εκτός τής έδρας του, τόν έχουν καταστήσει ακαταγώνιστο.» /…?

 

Κολυμβητήριο Ν.Ο.Πατρών
Ακτή Δυμαίων έναντι ΔΕΗ


Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 - 20.00
Σάββατο 10.00 - 13.00
Τηλ: 2610 317766

Email Επικοινωνίας: n-o-p@otenet.gr

Εθνικό κολυμβητήριο «Α. Πεπανός»

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00 - 21.00
Σάββατο 10.00 - 13.00
Τηλ: 2610 644303


Email Διαφήμισης:
nopatras@gmail.com 

Facebook

Flickr

Copyright © 2024 ΝΟΠ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ