Loading...

Κατηγορίες

Καθημερινή ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ναυτικού ομίλου Πατρών στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook : Ναυτικος Ομιλος Πατρων -ΝΟΠ

@PatrasNauticalClub

ΝΟΠ: Ιστορικά σημειώματα. Εφημερίδα «Αθλητικά Χρονικά»  της 29-08-1932. «90 Χρόνια ΝΟΠ - Μοναδική επιλογή να πρωταγωνιστούμε»
Κλίκ για μεγέθυνση
ΝΟΠ: Ιστορικά σημειώματα. Εφημερίδα «Αθλητικά Χρονικά»  της 29-08-1932. «90 Χρόνια ΝΟΠ - Μοναδική επιλογή να πρωταγωνιστούμε»

«To 1929 μια ομάδα από 10 ανθρώπους εις τας Πάτρας απεφάσιασαν όπως ιδρύσουν μιαν ναυτική ομάδα. Η ιδέα ερρίφθη, όλοι την ησπάσθησαν και τα δραστήρια πρόσωπα έθεσαν εις ενέργειαν το Εργον. Και τον Αύγουστο του 1929, ιδρύεται ο Ναυτικός Ομιλος Πατρών. Κύριως ιδρυτής είναι ο εκ Πατρών Επαμ.Πετραλιάς, ο εμψυχωτής και δημιουργός του ΝΟΠ. Εικοσι παιδιά απετέλεσαν τους πρώτους κολυμβητάς του ομίλου. Μια μαούνα διασκευασθείσα εχρησίμευσεν ως βάσις … του Ομίλου! Αλλ’ η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, και η σχεδόν ανεπίσημη τότε ομαδούλα κατώρθωσε εντός τριών ετών να καθέξη θέσιν μεταξύ των λοιπών σωματείων της Ελλάδος.

Το 1930 προσέλαβε τον ιταλόν προπονητήν Βέκι. Το πράγμα ενεργοποίησεν  εντύπωσιν διότι ήτο το πρώτο σωματείον που έφερνε προπονητήν κολυμβήσεως.  Το επόμενο έτος 1931 προσέλαβεν ως προπονητήν τον καθηγητήν κ.Σακελλαρίου . Ο κ.Σακελλαρίου έδωσε μεγάλην ώθησιν και έκτοτε ο ΝΟΠ άρχισε να καταλαμβανη έδαφος και να εξελίσσεται εις ένα πρώτης κλάσεως ναυτικόν σωματείον.

Δια την φετινήν περίοδον προσέλαβεν ως προπονητήν τον κ.Κλ.Παλαιολόγου. Από το 1930 εμφανίζεται εις τους Πανελληνίους αγώνας και σήμερον αριθμείς υπέρ τους 100 κολυμβητάς και υπέρ τα 300 μέλη. Εις τους φετινούς αγώνας (1932) είχε δηλώσει συμμετοχήν δι’ευαρίθμων κολυμβητών, αλλά δυστυχώς λόγω οικονομικών ανωμαλιών δεν ημπόρεσε να μετάσχη. Το πράγμα αυτό κατελύπησε τους συλλόγους και οργανωτάς του Νοτίου πρωταθλήματος και είναι πράγματι λυπηρόν το να μη δύναται να λάβη ένα τέτοιο αξιόλογον σωματείον μέρος εις αγώνας ένεκεν οικονομικών δυσχερειών.

Πλην όμως ο ΝΟΠ συνεχίζει δραστηρίως το έργον του και ασφαλώς εις το μέλλον θα δοκιμάσωμεν μίαν μεγάλην Έκπληξιν, από τα αξιοθαύμαστα αποτελέσματα της αθορύβου του εργασίας…

…Εάν ρίξει λοιπόν κανείς μίαν ματιάν εις τα ανωτέρω, βλέπει πόσον μεγάλη είναι η συνετλούμενη εις τον ΝΟΠ εργασία. Επιπροσθέτως ο ΝΟΠ διατηρεί θαυμάσιαν λέσχην δια τα πολυάριθμα μέλη του, έχει θαυμάσια βάσιν η οποία μετά του Ολυμπιακού ΣΦΠ, θεωρείται ως η καλλιτέρα εν Ελλάδι. Επίσης ο ΝΟΠ δια να δείξει την προοδόν του και δια να αυξήσει την κολυμβητικήν κίνησιν των Πατρών έχει καταστρώσει πρόγραμμα ναυτικών αγώνων με διάφορα σωματεία άλλων πόλεων.

Εις το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται τα σωματεία Ολυμπιακός ΣΦΠ, Πανελλήνος ΓΣ, ΝΟ Πειραιεύς κ.α.

Ο ΝΟΠ έχει προσελκύσει την αγάπην όλων των Πατρινών και τον θαυμασμόν του πατραϊκού κοινού. Και πράγματι το θαυμάσιον τούτο σωματείον αξίζει παντός θαυμασμού και αγάπης. Επέτυχεν εντός τριετίας ότι εις άλλους συλλόγους επετεύχθει κατόπιν πολυετών προσπαθειών. Η δράσις του ΝΟΠ αποτελει ένα λαμπρόν παράδειγμα επιμόνου εργασίας προς προώθησιν των ναυτικών σπόρ εις την Ελλάδα».  

Ενενήντα χρόνια μετά, συνεχίζουμε και φιλοδοξούμε για μια ακόμα « μεγάλην Έκπληξιν» στο κοντινό μέλλον.  Οι πολίτες της Πάτρας, τα μέλη, οι φίλοι οι αθλητές και αθλήτριες του ΝΟΠ ας το πιστέψουν και ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί.

«Γιατί ο ΝΟΠ είναι η Πάτρα και η Πάτρα είναι ο ΝΟΠ»

 

Κολυμβητήριο Ν.Ο.Πατρών
Ακτή Δυμαίων έναντι ΔΕΗ


Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 - 20.00
Σάββατο 10.00 - 13.00
Τηλ: 2610 317766

Email Επικοινωνίας: n-o-p@otenet.gr

Εθνικό κολυμβητήριο «Α. Πεπανός»

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00 - 21.00
Σάββατο 10.00 - 13.00
Τηλ: 2610 644303


Email Διαφήμισης:
nopatras@gmail.com 

Facebook

Flickr

Copyright © 2024 ΝΟΠ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ